Ordförande

Thomas Karlsson

070-5823821

Vice ordförande

Kjell Björling

070-5957989

Kassör

Mikael Rask

072-2516494

Sekreterare

Håkan Klasson

070-3750585

Ledamot

Rickard Klemenz

070-2876674

Ledamot

Per Skagerström

070-5541731

Ledamot

Cristian Karlsson

073-9363010

 

 

 

Suppleant

Urban Hasth

070-3338833

Suppleant

Ingmar Karlsson

070-6533040

valberedning

Jens Öhlander

070-7468502

valberedning

Patrik Germo

070-5232727

 

 

 

Kontakt

Våra telenr. står i tabellen ovanför detta. Vill du istället maila oss så går det bra på info@tmemotor.com

Blandad information från TME

Har du bilder från någon aktivitet som du vill dela med dig kan du skicka dom till : info@tmemotor.com  så sätter jag in dom.  Håkan